มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY)

SpringNews
เผยแพร่เมื่อ 3 ก.พ. 2018
รายการ Spring Reports ทุกวันเสาร์ เวลา 15.30 น. - 16.30น. ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากและมีเด็กลูกแรงงานเหล่านี้อยู่ในประเทศประมาณ 2 แสนกว่าคน เด็กเหล่านี้มีทั้งที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ บางส่วนเรียนอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ข้ามชาติ แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการก่ออาชญากรรม การได้รับการศึกษาของเด็กลูกแรงงานข้ามชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดำเนินรายการโดย คุณธนภัทร ติรางกูล

 


TNN ช่อง16
เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ค. 2017
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า ยกระดับการศึกษา"เด็กข้ามชาติ" ทางออกหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา สายตาจับจ้องที่กระดาน ท่องกลอนภาษาบ้านเกิดอย่างตั้งใจ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง ภายในอาคารชั้นเดียวไม่มีแม้ฝ้าเพดานซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ เพื่อให้เด็กๆกลุ่มนี้อ่านออกเขียนได้

ธนพงศ์ ระภานุสิทธิ์ ถ่ายภาพ
จันทราภรณ์ สุวรรณสิทธิ์ TNN ช่อง 16 รายงาน

 

 


SpringNews
เผยแพร่เมื่อ 19 พ.ค. 2017
จังหวัดระนองมีแรงงานข้ามชาติถึงร้อยละ 80 และล่าสุดพบแรงงานข้ามชาติที่พิสูจน์สัญชาติในประเทศไทยถึง 1 ล้าน 1 หมื่นคน ซึ่งแรงงานบางส่วนอยู่พร้อมผู้ติดตามหรือบุตรหลาย ที่หลายหน่วยงานกำลังเข้าไปดูพัฒนาการ การศึกษา ของลูกแรงงานข้ามชาติเหล่านี้

 

Mono29
Good Morning Thailand (31 ต.ค.57)
กศน. พัฒนาการศึกษา ไทย-พม่า สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของลูกหลานแรงงานข้ามชาติ จึงได้ร่วมมือ กับ หน่วยงานเอกชน กศน.ประเทศไทย และ กศน.พม่า นำร่องจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเหล่านี้นำไปต่อยอดทางการศึกษาในอนาคต

Thairath
เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ค. 2017
การศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งแรงงานข้ามชาติพม่าก็ต้องการให้ลูกหลานได้รับโอกาสการศึกษาในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะนอกจากจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่แล้วยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยปกป้องลูกหลานจากขบวนการค้ามนุษย์ ติดตามได้จากรายงาน ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.thairath.tv
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )