มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY) มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY)

บทความ l วีดีโอคลิบข่าว

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ

สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการลงพื้นที่ของพวกเรา มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ โดยระยะนี้ เราเน้นช่วยให้เข้าถึงอาหารที่เพียงพอสำหรับครอบครัวที่ขาดรายได้ ทั้งการจัดถุงยังชีพ และการประสานเพื่อแจกจ่ายอาหารกล่อง โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กๆ และการช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (เอกสารความรู้ ,หน้ากาก ,เจลล้างมือ) ทั้งสำหรับครอบครัวของเด็กๆ คนในชุมชน และเครือข่ายสถานประกอบการ /โรงงาน และช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา (22 พ.ค.63) มยช.ได้ร่วมกับ สสส.ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และแนวทาง ความเป็นไปได้การปรับตัวในชีวิตวิถีใหม่ กับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติในชุมชนซอยท่าข้าม 13 เขตบางขุนเทียน กทม. พร้อมกันนี้ สสส.ได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้กับครอบครัวของแรงงานข้ามชาติกว่า 400 ครอบครัว

ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เราได้นำหน้ากาก เจลล้างมือ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเตรียมการเปิดศูนย์การเรียน ไปมอบให้กับศูนย์การเรียนอีก 3 แห่งในจังหวัดปทุมธานี

ี ......ขอขอบคุณแหล่งทุนของ มยช.ที่สนับสนุน และขอบคุณองค์กร หน่วยงาน บุคคล ที่บริจาคสิ่งของ อาหาร อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ โดยผ่านการทำงานของ มยช.

Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4
ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )