มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY)

บทความ l วีดีโอคลิบข่าว

วันที่ 5 -7 พ.ย.62 ที่เมาะลำไย รัฐมอญ เมียนมา มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช. - FRY) และมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (HWF) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสุขภาวะประชากรข้ามชาติพื้นที่ชายแดนและข้ามแดนผ่านระบบการศึกษา ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมอญ (Mon National Education Committee - MNEC) ,โรงเรียนในสังกัด MNEC และ Tara Foundation เพื่อหารือแผนการทำงานร่วมกันต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของเด็กในโรงเรียนมอญ ซึ่งยังมีปัญหาด้านการส่งเสริมและการเข้าถึงบริการสุขภาพอยู่มาก และเด็กส่วนหนึ่งมีการเคลื่อนย้ายติดตามผู้ปกครองระหว่างไทย-เมียนมา....เราเชื่อว่าการได้รับการดูแลสุขภาพของคนๆ หนึ่ง เท่ากับการปกป้องสุขภาพของคนอื่นๆ ด้วย..... ขอขอบคุณเพื่อนภาคีในรัฐมอญที่ให้ความร่วมมือและดูแลพวกเราอย่างอบ อุ่น

ขอบคุณ Mae-Tao clinic (MTC) ที่ให้ความร่วมมือด้านวิทยากร
ขอบคุณ อาเต่า Sukhon ที่ช่วยเหลือเต็มที่จากความสัมพันธ์และประสบการณ์กับรัฐมอญ
ขอบคุณ ทีมร่วมเดินทางทุกคน
ขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )