มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.) Foundation For Rural Youth (FRY)

บทความ l วีดีโอคลิบข่าว

ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน
ศูนย์การเรียน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียน มยช.  ได้ประชุมสำรวจความเห็นและความต้องการของเพื่อนๆนักศึกษา ถึงกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ มีข้อสรุปและดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จากการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยสรุปการดำเนินโครงการดังนี้

1. จำนวนผู้เข้าร่วม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  19  คน ครู 1 ท่าน
2. กระบวนการเรียนรู้ที่ได้ดำเนินโครงการ ได้แก่

 • การประชุมสำรวจความเห็นและความต้องการ และการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับครูประจำกลุ่ม และเพื่อนนักศึกษา
 • การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  กศน.เขตบางบอน และ ศูนย์การเรียน มยช. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) 
 • การเข้าทัศนะศึกษาเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)และการแสดงดวงดาว
 • การประเมินความพึงพอใจและการเรียนรู้  / การการทบทวนหลังปฏิบัติการ : After action review (AAR)

3. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

3.1 สรุปความรู้สึกผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ฯ

 • รู้สึกดีใจที่ได้เจอสิ่งใหม่ๆ รู้สึกมีความสุข ดีใจที่ได้มาชมนิทรรศการท้องฟ้าจำลอง ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้น่ารู้เกี่ยวกับดาว
 • รู้สึกว่าอยากรู้เกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาลมากขึ้น อยากค้นคว้าเกี่ยวกับดาว
 • รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นเหมือนได้เข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยเห็น อยากรู้อยากเห็นประทับใจ มีความรู้ด้านดวงดาวและจักรวาลเป็นต้นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นบนโลก
 • รู้สึกสนุกที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ
 • รู้สึกอากาศเย็นสบาย  บรรยากาศน่าเรียนรู้ น่าเล่นและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ

3.2 สรุปความประทับใจผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ฯ

 • โลกของแมลงความสวยงามที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะสีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์สวยงาม  ต้นไม้ สีสันและการเกษตร
 • การแสดงดวงดาวท้องฟ้าจำลองตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจได้รู้จักดวงดาวหลายลักษณะน่ารู้จักนอกโลกได้รู้จักดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ การสร้างเรื่องดวงดาวและแสงสว่างจากดวงดาวหลายๆมารวมกันประทับใจและชอบวงแหวนที่อยู่รอบๆดาวเสาร์ และการดูดวงดาวมนุษย์นำมาพยากรณ์ราศีต่างๆ สัตว์ประจำราศี ความรักของสิ่งมีชีวิต
 • โลกใต้น้ำมีปลาสวยงามมากมายโลกมีชีวิตมีความพิศวง
 • ประทับใจเพื่อนๆ ที่ได้เล่นเกม ทำกิจกรรม มุกคนมีความสุขสนุก หัวเราะ

3.3 สรุปความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ฯ

 • เกี่ยวกับเรื่องทำไฟฟ้าและพลังไฟฟ้า
 • เรื่องไดโนเสาร์และโลก
 • การดูดาวการโคจร ดวงอาทิตย์ และของโลก ดวงอาทิตย์ที่ให้พลังงานหลักของโลก ดวงอาทิตย์ห่างจากโลกประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร ดาวอังคารอยู่ใกล้โลก และดาวศุกร์มีความร้อน 400 องศาเซลเซียส
 • การอยู่ในห้องที่มืดมืดมองไม่เห็นทางแต่เราก็ผ่านและผ่านทางผ่านมาได้
 • การฝึกมองดวงดาวด้วยตนเองดวงดาวสามารถบ่งบอกทิศทางในยามค่ำคืน ดวงดาวประจำราศี
 • วิวัฒนาการของพืช  พืชน้ำมันที่นำมาประกอบอาหาร

      3.4 อะไร/สิ่งใดที่กลุ่มทำได้ดีสำหรับการดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ฯ

 • กลุ่มมีความสนใจกับการศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อน​ๆร่วมมือ​ร่วม​ใจสามัคคี​
 • ทุกคนในกลุ่มมีความใฝ่รู้ ร่วมกันค้นคว้าหาความรู้ในจุดต่างๆ การศึกษาข้อมูลรอบรอบข้อมูลและจดบันทึก
 • สรุปความคิดเห็นหลังจากชมภาพจำลองต่างๆ

3.5 การทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลองครั้งนี้ "มีอะไร/สิ่งใดที่อยากทำให้ดีกว่าเดิม"

 • อยากให้เพื่อนๆนักศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองเพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเพื่อจะได้รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิม
 • การจดบันทึก และตั้งใจเก็บข้อมูลให้ได้มากกว่าเดิม การสรุปความรู้ที่เราได้เรียนรู้ให้มากกว่านี้
 • การค้นคว้าหาข้อมูลเจาะลึกกว่าเดิมที่เคยทราบจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )