มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

ภารกิจของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

ภารกิจของเรา เพื่อให้การช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยังอยู่ในชนบทและที่ย้ายถิ่นแล้วในประเทศไทย และตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา มยช. ได้ขยายความช่วยเหลือไปยังเด็ก เยาวชน และแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เค้าเหล่านั้นมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอนาคตที่ดี

ภารกิจ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยังอยู่ในชนบท ดำเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สำนักงานร้อยเอ็ด หรือ มยช.ร้อยเอ็ด

ภารกิจ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนชนบทที่ย้ายถิ่นแล้วในประเทศไทย และเด็ก เยาวชน และแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านดำเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สำนักงานบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือ มยช.กรุงเทพฯ

 

Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )