มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท


ขอขอบคุณ

องค์กร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบัน


กระทรวงการคลังประกาศให้ มยช. มีฐานะเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 247
"ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินประจำปี"


ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท


วิธีสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สามารถทำได้โดย

1. การโอนเงินบริจาค
ชื่อบัญชี : มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-1-26909-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินและชื่อที่อยู่ของท่านมายังมูลนิธิ เพื่อการส่งใบเสร็จการรับเงินกลับ

2. ติดต่อบริจาคเงินโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิ
**การบริจาคของท่านสามารถนำยอดเงินบริจาคหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

3. ร่วมแบ่งปันให้กับเด็กๆ ในศูนย์การเรียน โดยการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน นมโรงเรียน และบริจาคของเล่น เสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดี

เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073 โทรสาร: 0-2894-2819 


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการบริจาค ไฟล์เวิร์ด แบบฟอร์ม ไฟล์ PDF

 

 
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
e-mail :fry@fry1985.org
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )