มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท


มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทขอขอบคุณ

องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย บริษัท การบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ และการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
ทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบันกระทรวงการคลังประกาศให้ มยช. มีฐานะเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 247
"ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินประจำปี"


ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท


วิธีสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สามารถทำได้โดย

1. การโอนเงินบริจาค ชื่อบัญชี : มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-1-26909-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  • พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินและชื่อที่อยู่ของท่านมายังมูลนิธิ เพื่อการส่งใบเสร็จการรับเงินกลับ

2. ติดต่อบริจาคเงินโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิ

  • การบริจาคของท่านสามารถนำยอดเงินบริจาคหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

3. การบริผ่าน ShopeePay application

  • การบริจาค >> มูลนิเพื่อเยาวชนชนบท
  • จำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
  • ข้อมูลผู้บริจาค เพื่อ ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน หรือ ไม่ต้องการรขอรับใบเสร็จรับเงิน
  • เมื่อดำเนินการบริจาคเสร็จสมบูรณ์ ถือว่าการบริจาคเสร็จสิ้น โดยทางมูลนิธิฯ จะจัดทำใบเสร็จ สำหรับใช้ลดหย่อนภาษีและจัดส่งให้กับท่านภายใน 60 วันทำการ

4. ร่วมแบ่งปันให้กับเด็กๆ ในศูนย์การเรียน โดยการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน นมโรงเรียน และบริจาคของเล่น เสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดี

เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073  E-Mail : frybangbon@gmail.com


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการบริจาค ไฟล์เวิร์ด แบบฟอร์ม ไฟล์ PDF

 

 
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd.,
Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fryefa.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.กรุงเทพ)
เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4
ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4
www.facebook.com/FRY.1985
สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
( ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )